Profesionální korektura a editace konferenčních příspěvků je další ze služeb nabízených společností Proof-Reading-Service.com pro profesory, výzkumné pracovníky a doktorské studenty pracující ve všech akademických a vědeckých oborech. Zjistěte více o tom, jak zaslat Váš konferenční příspěvek k editaci a korektuře.

Zaslání konferenčního příspěvku naší společnosti ke korektuře či editaci Vám dodá sebevědomí, když ho nejvíc potřebujete – například, když stojíte před skupinou kolegů a prezentujete svůj výzkum. Akademické a vědecké konference poskytují skvělou příležitost ke sdílení Vaší práce s náročným a znalým publikem, k zapojení zaujatých posluchačů v objasňujícím dialogu a tvoření zásadních spojení s důležitými členy Vaší odborné komunity. Není čas na zvláštní gramatiku, nejasný jazyk či pochybování o sobě samé/m, které se objeví jakmile nahlas vyslovíte psaný text a začnete pochybovat o jeho gramatické správnosti. Navíc pokud Vás ten akademický pracovník, v jehož zájem jste doufali, požádá o kopii Vaší práce, musíte být schopni předložit práci, která udělá dobrý dojem. Naši korektoři a editoři vědeckých a akademických konferenčních příspěvků jsou experti v tom nalézt a opravit chyby nejrůznějšího charakteru. Představují tedy skvělé řešení a vy jste více než vítáni zaslat nám Váš příspěvek. Zahrňte k dokumentu také poznámky, které byste rádi sdíleli s naším korektorem, ať již o určitých aspektech Vašeho psaní či částech textu, které Vás trápí a se kterými nejste spokojeni.

Spousta našich klientů jsou akademici či vědci, kteří nejsou rodilí mluvčí anglického jazyka, nicméně chtějí či musejí publikovat své akademické či vědecké výzkumy v anglickém jazyce. Naši korektoři akademických a vědeckých knih mohou pomoci takovým autorům sdělit to, co potřebují, jasně a s takovou přesností, jako by angličtina byla jejich rodným jazykem. Korektura a editace akademických a vědeckých dokumentů, kterou nabízíme, je extrémně užitečná také pro rodilé mluvčí angličtiny, kteří by rádi využili profesionálně trénovaného páru očí a tím zajistili, že práce, kterou se chystají sdílet v odborné komunitě neobsahuje žádné chyby, text je konsistentní a celkově doveden k dokonalosti.

Často bývá tato jedna prezentace pouze jedním stupněm v dlouhém a plodném životě konferenčního příspěvku. V některých případech bude potřeba odevzdat Váš příspěvek pořadatelům konference dlouho předtím, než samotná konference započne. Tímto způsobem je rozhodováno o tom, jaké příspěvky budou zahrnuty do samotné konference a jak bude konference strukturována. Pokud to tak bude, odevzdání takovéto prezentace bude ekvivalentní zaslání příspěvku do akademického či vědeckého časopisu. Vaše šance na přijetí dokumentu se podstatně zvýší, pokud gramatika, pravopis a interpunkce budou v pořádku a dokument bude efektivně a konsistentně zformátován. Stále častěji jsou příspěvky z konferencí publikovány ve sbornících z konferencí, a pokud máte dostatek štěstí a Váš příspěvek je v takovém sborníku zahrnut, je třeba splnit všechny požadavky stanovené vydavatelem či nakladatelem takové sbírky. Bude třeba zahrnout formální poznámky, citace a bibliografii, stejně tak použití jazyka musí být jasné a správné. Na druhé straně, pokud se rozhodnete zaslat svůj příspěvěk odděleně odbornému časopisu k publikaci, budete muset využít instrukce či citační normy a upravit celý text dle stanovených požadavků. Ať již jste v jakékoli fázi přípravy Vašeho konferenčního příspěvku, zašlete nám Váš příspěvek společně s odkazem na internetové stránky či s dokumentem, který obsahuje směrnice na úpravu příspěvku, se kterými jste pracovali. Jeden z našich korektorů konferenčních příspěvků Vám pomůže dosáhnout nejvyšších odborných standardů. Mějte na paměti, že rádi provedeme korekci návrhu či obsahu příspěvku, stejně tak Vaší korenspondence s pořadateli konference, aby bylo zajištěno, že popisujete a diskutujete svoji práci způsobem, který Vám pomůže dosáhnout úspěchu.
Jak to funguje
Naše služby korektury a editace jsou neocenitelné také pro ty, kteří takové konference organizují a připravují sborníky z konferencí. Jsme schopni zkontrolovat a opravit gramatiku, pravopisné chyby, interpunkci, formátování a stejně tak jasnost konferenčních plakátů a programů, požadavků na zaslání příspěvků a korespondence s účastníky a institucemi. Když přijde na publikaci příspěvků a diskuzí z konference, jsme schopni zajistit, že jazyk použitý ve sborníku je jasný, správný a bez překlepů, můžeme Vám také pomoci se zajištěním konzistentního formátování, terminologie, zkratek a citací napříč příspěvky mnoha různých odborníků píšících na široce se lišící témata.