Proof-Reading-Service.com exkluzivně nabízí korekturu a editaci akademických dokumentů pro všechny akademiky včetně profesorů, výzkumných pracovníků a studentů, stejně tak dokumentů pro podniky. Pokrýváme všechny akademické oblasti včetně dizertačních prací, bakalářských a magisterských diplomových prací, příspěvků ke konferencím, novinových článků včetně vědeckých dokumentů, knih, výzkumných návrhů, esejí, PowerPointových prezentací, brožur, bussiness plánů, fikce (romány, básně, krátké příběhy) a další profesionálních dokumentů. Provedeme korekturu Vašich akademických a vědeckých materiálů na vysoké úrovni za použití zkušeností a znalostí našich profesionálních akademických korektorů.

Proof-Reading-Service.com zajistí, že Vaše práce bude bez gramatických a pravopisných chyb. Zajistíme, že Vaše nápady budou vyjádřeny efektivně a jasně, to vše v perfektní angličtině. Pro bližší informace o tom, jak zaslat Vaše detaily a dokument pro korekturu a editaci, prosím klikněte na sekci “Jak to funguje” na našich stránkách.

Zkontrolujeme také, že Vaše tabulky, citace a bibliografie jsou konsistentní a správně rozmístěné, aby bylo jisté, že předložíte profesionálně vypadající akademický či vědecký dokument. Mnoho z našich zákazníků nejsou rodilí mluvčí angličtiny. Spolupracujeme s profesory, kteří nejsou rodilí mluvčí, ale přejí si publikovat svoje výzkumy v anglickém jazyce, či se studenty, kteří píší své dizertace v anglickém jazyce. Zaměřujeme se na opravu a zajištění konsistence jejich pravopisu, gramatiky a podnadpisů, citací, tabulek, vzorců, apod.

V některých případech naši korektoři nabídnou možnosti, jak vylepšit Váš styl vyjadřování za situace, kdy text nebude vyloženě špatně, ale možná lehce nejasný či krkolomný. Naším cílem je pomoci Vám přednést Váš výzkum a sdělit Vaše nápady jasně a efektivně v perfektní angličtině. Výsledkem bude práce, která odrazí vysokou kvalitu svého obsahu a výzkum, který za touto prací stál.

Sdílení obsahu Vašeho dokumentu s kolegy a mentory předtím, než jej odešlete k publikaci či k ohodnocení může být velice přinosné, zejména pokud jejich specializace převyšuje tu Vaši. Nicméně služby profesionálního akademického korektora textů za jejich cenu stojí. Akademičtí korektoři textů ve společnosti Proof-Reading-Service.com jsou vysoce vzdělaní rodilí mluvčí anglického jazyka. Jsou držitely akademických titulů, doktorátů z nejrůznějších akademických oblastí a všichni z nich jsou experty v korektuře anglických textů. Kontrolují a opravují gramatiku, pravopisné chyby, interpunkční znaménka, stejně tak formátování textu, citace, zkratky a další. Vzhledem k tomu, že naši korektoři jsou akademici a také pečliví čtenáři, jsou schopni nalézt chyby v údajích a navrhnout, kde není popis metod a výsledků tak jasný a přesný, jak by mohl být. Jsou také znalí v hodnocení efektivity tabulek a vzorců, které často hrají důležitou roli ve sdělení detailů akademického výzkumu.

Váš profesionální obraz může být pokažen drobnými gramatickými chybami a nepozorností. Ujišťujeme Vás, že po korektuře Vaše práce věrně a přesně odrazí kvalitu obsahu Vaší eseje, disertační či doktorandské práce, novinového článku či knihy.
Jak to funguje
Profesionální korektura a editace Vašeho dokumentu Vám dá více důvěry v dokument, který se chystáte publikovat či odeslat k publikaci. Můžeme Vám pomoci vyjádřit Vaše nápady jasně a efektivně v perfektní angličtině a to tak, že odstraníme gramatické a pravopisné chyby ještě předtím, než odešlete svoji esej, dizertační či diplomovou práci k hodnocení, Vaši knihu či článek k publikaci.

Pomohli jsme spoustě akademiků včetně profesorů a výzkumných pracovníků tím, že jsme provedli provesionální korekturu a editaci jejich dokumentu předtím, než byla tato práce odeslána k publikaci. Bez korektury textu by práce nebyla přijata. Ve spoustě případů nás zákazníci kontaktují a žádají o korekturu textu, který nebyl přijat po prvním odeslání z důvodu velkého množství chyb v anglické gramatice a pravopisných chybách. V naprosté většině těchto případů byl dokument přijat k publikaci poté, co prošel naší profesionální korekturou.