Proof-Reading-Service.com nabízí profesionální služby editace a korektury pro profesory, výzkumné pracovníky a studenty pracující v humanitních oborech. Zjistěte více o tom, jak odeslat Váš dokument k editaci a korektuře naší společností.

Psaní je základní dovedností pro všechny odborníky pracující v humanitním oboru. Studenti musejí psát eseje, recenze, bakalářské a magisterské diplomové práce, aby získali své tituly. Tvorba odborných knih a článků, stejně tak příspěvků na konference a instruktážních materiálů jsou základem pro následnou akademickou kariéru. Od odborníků v humanitním oboru je běžně očekávána velmi vysoká úroveň jejich písemností. Pokud například píšete o literatuře a literárních autorech, Vaše analýza a argumentace bude mnohem více přesvědčivá, pokud je i Vaše vlastní próza dostatečně výmluvná. Na druhou stranu, pokud píšete historickou studii, pravděpodobně budete muset zkombinovat odborné vyprávění se skutečnými důkazy, které příběh podpoří. To se může ukázat jako nelehký úkol, který vyžaduje jak přesnos, tak rafinovanost. V každém případě, Vaše próza musí být jasná a gramatické a syntaktické struktury, pravopis a interpunkce, musí být použity správně a vhodně v kontextu. Korektoři a editoři v humanitních oborech, kteří pracují ve společnosti Proof-Reading-Service.com jsou specialisty v širokém rozsahu oblastí a jsou také experty v anglickém jazyce. Jejich profesionální služby Vám dodají více důvěry v práci, kterou tvoříte a publikujete.

Pokročilý výzkum v humanitních vědách bývá kvalitativním výzkumem, který zahrnuje rozhodování autora o tom, které ze získaných informací jsou důležité a smysluplné a následné vytvoření důležitých témat, struktur a kategorií v textu. Tyto procesy, bez ohledu na to, jak komplexní či spletité, musí být pro čtenáře plně vysvětleny a logicky odůvodněny. Teoretický přístup, který bývá běžně osvojen, znamená zahrnutí velkého množství speciální a potencionálně nejasné terminologie, která následně vyžaduje jasnou definici a opatrné použití v textu. Analýza, interpretace a argumentace jsou při psaní v humanitním oboru hlavními aspekty. Všechny tyto aspekty vyžadují propracovaný styl psaní a efektivní organizační strukturu, která ukazuje vývoj stejně jako jemné obraty a otočky autorových myšlenek. Důležitými prvky jsou často také použití narážek, hry slov a metafory. Pokud nejsou provedeny obratně, mohou znamenat katastrofu, místo toho potěšili. Tým společnosti Proof-Reading-Service.com je obeznámen se stylem, obsahem a formátováním všech druhů dokumentů psaných odborníky pracujícími v humanitních oborech. Naši korektoři a editoři velmi rádi zajistí, že Vaše písemnost komunikuje se čtenáři přesně tak, jak je zamýšleno.

Psaní v humanitních vědách znamená také velké množství použitých zdrojů jako jsou primární dokumenty, originální práce či odborné studie. Odkazů na zdroje mohou být stovky v rámci jednoho dokumentu, i přesto musí být každý z nich proveden přesně a pečlivě a obyčejně také splňovat požadavky směrnic. Každá citace musí být nejen věrně reprodukována ze svého zdroje a označena v použitých zdrojích, musí být také jasně uvedena a diskutována v textu. Touto cestou čtenář pochopí, proč je zrovna tento zdroj citován. Každý obrázek, který se v textu objeví musí být řádně číslován, označen a musí na něj být odkazováno v hlavním textu, aby bylo čtenáři umožněno vidět to, co potřebují, aby byli schopni sledovat Vaši myšlenku. Editoři a korektoři ve společnosti Proof-Reading-Service.com vědí jak důležiték úspěšnému akademickému argumentu jsou odkazy, citace a obrázky, mohou tedy nabídnout varianty, které Vám pomohou prezentovat takový materiál tím nejefektivnějším a nejpoutavějším způsobem.

Akademici či vědci, kteří nejsou rodilí mluvčí anglického jazyka, nicméně chtějí či musejí publikovat své písemnosti v anglickém jazyce, tvoří velkou část naší klientely. Naši korektoři humanitních dokumentů mohou pomoci takovým autorům sdělit to, co potřebují, jasně a s takovou přesností, jako by angličtina byla jejich rodným jazykem. Korektura a editace dokumentů, kterou nabízíme, je extrémně užitečná také pro rodilé mluvčí angličtiny, kteří by rádi využili profesionálně trénovaného páru očí a tím zajistili, že dokument neobsahuje žádné chyby, text je konsistentní a celkově doveden k dokonalosti. Pokud zašlete svůj dokument ke korektuře či editaci naší společnosti, můžeme Vás ujistit, že vysoce vzdělaný rodilý mluvčí anglického jazyka, který je obeznámen s akademickým oborem Vašeho dokumentu, provede korekturu práce s maximálním důrazem na detail, a tím zvýší šance na to, že dokument bude tak úspěšný, jak doufáte.