Naše cena je 14.00 britských liber za tisíc slov, čili 1.4 pencí za slovo

Cena je stanovena dle délky dokumentu, nikoli dle počtu hodin, které korektor prací na dokumentu stráví. Výhoda takto stanovené ceny je, že jste schopni si spočítat pevně stanovenou cenu za Vaši práci. Jakmile obdržíme Váš dokument, zašleme Vám podrobné informace o konečné ceně dle následujícího vzorce: počet slov vynásobený 1.4 pence rovná se konečná cena.

I když je vyžadována rozsáhlá editace a musíme na Vašem dokumentu pracovat déle než jsme očekávali, garantujeme Vám, že cena se již nezvýší. Můžete zaplatit za Vaši objednávku elektronicky na náš účet u HSBC banky. Přijímáme také platby kreditními kartami prostřednicvím PayPal či SagePay.

Proof-Reading-Service.com je VAT (daň z přidané hodnoty) registrována a to znamená, že musíme našim zákazníkům naúčtovat daň k originální ceně za korekturu textu (v současné době je daň ve výši 20%). Registrace k VAT není volitelná, jsme ze zákona povinni to udělat.

Nicméně existují dvě vyjímky, které se uplatní na mnoho našich zákazníků:

(1) Zákazníci mimo Evropskou Unii (EU). Pokud nám poskytnete Vaši úplnou adresu včetně poštovního směrovacího čsla, neuplatní se na Vás sazba VAT.

(2) Zákazníci ze společnosti či firmy registrované v jedné ze zemí Evropské Unie mimo Velkou Británii (což je naprostá většina univerzit). Aby se na Vás sazba VAT neuplatnila, budeme potřebovat identifikační číslo a úplnou adresu Vaší instituce včetně poštovního směrovacího čísla.