Proof-Reading-Service.com nabízí profesionální korekturu a editaci akademických a vědeckých knih pro profesory, výzkumné pracovníky, postgraduální studenty a výzkumíky pracující ve všech akademických a vědeckých oblastech. Zjistěte více o tom, jak zaslat Vaši akademickou či vědeckou knihu k editaci a korektuře.

Zaslání Vaší vědecké či akademické knihy naší společnosti předtím, než ji budete odesílat příslušnému nakladateli k publikaci, zvýší šance vážného posouzení textu šéfredaktory a oponentními kritiky a tím také šance na přijetí textu k publikaci. Na druhé straně, pokud byl Váš akademický či vědecký dokument již jednou zamítnut nakladatelem dle Vašeho výběru z důvodu chyb ve formátování či jazyce, nebo nakladatel žádá přepracovat text a obsahu dokumentu předtím, než může být kniha zvážena či přijata k publikaci, volba korektury textu naší společností nabízí skvělé řešení. Pokud nám zašlete Váš dokument, nezapomeňte připojit také internetový odkaz na citační normy a požadavky nakladatele k publikaci dokumentu. Jedině tak můžeme zajistit, že text po korektuře splňuje všechny požadavky. Jakákoli užitečná kritika, kterou jste již od nakladatele obdrželi, může být zaslána spolu s Vaším dokumentem, stejně tak jako Vaše poznámky o určitých aspektech či částech dokumentu, které Vás trápí. Ať již máte jakékoli konkrétní potřeby, korektura a editace knih naší společností Vám dá více důvěry ve Váš dokument, který odesíláte k publikaci.

Akademici či vědci, kteří nejsou rodilí mluvčí anglického jazyka, nicméně chtějí či musejí publikovat své akademické či vědecké výzkumy v anglickém jazyce, tvoří velkou část naší klientely. Naši korektoři akademických a vědeckých knih mohou pomoci takovým autorům sdělit to, co potřebují, jasně a s takovou přesností, jako by angličtina byla jejich rodným jazykem. Korektura a editace akademických a vědeckých dokumentů, kterou nabízíme, je extrémně užitečná také pro rodilé mluvčí angličtiny, kteří by rádi využili profesionálně trénovaného páru očí. Tímto zajistí, že akademická či vědecká práce, kterou se chystají odeslat k publikaci, neobsahuje žádné chyby, text je konsistentní a celkově doveden k dokonalosti.

Obrovské množství času, úsilí a často také peněz, je investováno do psaní akademických či vědeckých knih a požadavky na takový projekt jsou složitější a náročnější než na psaní krátkých článků či pouze jedné kapitoly knihy. Srozumitelná a poutavá argumentace musí být rozvinuta skrze velké množství detailů a udržena napříč rozsáhlým textem, nicméně efektivní a konsistentní formátování, přesné a pečlivě provedené citace a bibliografie, informativní jazyk, který je srozumitelný, gramaticky správný a dostatečně formální jsou také nezbytnostmi úspěšné odborné knihy. Fakt, že kapitoly knihy jsou často psány odděleně – v některých případech v různých časech stejným autorem, jindy naprosto různými autory – činí splnění těchto požadavků těžkým a zároveň komplikovaným a vyžaduje proto extrémně pečlivou korekturu a editaci textu. Každý autor musí samozřejmě sám zkontrolovat a opravit svoji vlastní písemnost a nakladatelé sbírek různých autorů musí dohlédnout na práci ostatních autorů. Nicméně náhrada za práci profesionálního korektora, který se specializuje v akademickém a vědeckém psaní, neexistuje. Pokud zašlete svoji akademickou či vědeckou knihu ke korektuře či editaci naší společnosti, můžeme Vás ujistit, že vysoce vzdělaný rodilý mluvčí anglického jazyka, který je obeznámen s akademickým oborem Vaší knihy, provede korekturu Vaší práce s maximálním důrazem na detail, opravu gramatických, interpunkčních či pravopisných chyb a zajistí, že text splňuje požadavky nakladatele na strukturu, formátování či citace textu.
Jak to funguje
Úspěšný publikační proces odborné knihy může být zdlouhavý a náročný, mívá několik stupňů vyžadujících autorovu pozornost a čas. Naši korektoři akademických a vědeckých knih Vám rádi pomohou v kterémkoli bodě Vaší cesty. Neváhejte nám zaslat buď každou kapitolu knihy zvlášť jakmile ji sepíšete, nebo celou knihu předtím, než ji budete odesílat k publikaci. Pokud Vás nakladatel požádá o přepracování jazyka či úpravu formátování, můžeme Vám opět pomoci jak s celou knihou, tak pouze s problematickými částmi. Když dojde na finální editaci či sazbu, jsme experty v tom zaregistrovat a opravit i ty nejmenší chyby a nesrovnalosti v akademickém či vědeckém textu. Podpoříme Vás v tom, abyste využili našich služeb korekce a editace akademických a vědeckých dokumentů, a to takovým způsobem, jaký považujete za nejpřínosnější pro Váš projekt a způsob Vaší práce. Pamatujte, že rádi provedeme korekci návrhů či osnovy Vašich knih, stejně tak Vaší korespondence s nakladateli. Takovým způsobem bude zajištěno, že prezentujete svoji práci profesionálním způsobem, kterým dosáhnete úspěchu.