Proof-Reading-Service.com nabízí profesionální služby editace a korektury pro profesory, výzkumné pracovníky a praktikující odborníky pracující v sociálních oborech. Zjistěte více o tom, jak odeslat Váš dokument k editaci a korektuře naší společností.

Vědci v oblasti sociálních věd píší dokumenty nejrůznějších druhů pro nejrůznější účely. Studenti píší své seminární práce, zprávy, eseje či bakalářské a magisterské diplomové práce. Později v jejich kariéře sepisují akademické kniky, články pro odborné a populární časopisy, prezentace na konference, materiály pro studenty a návrhy na výzkumné projekty. Každý jeden dokument v rámci sociálních věd bývá psán pro speciální účely, ať již jde o rozšíření přelomového výzkumu, získání akademického titulu, dosažení úspěšné publikace ve zvoleném časopise či získání potřebného financování. Editoři a korektoři dokumentů v oblasti sociálních věd ve společnosti Proof-Reading-Service.com Vám pomohou opravit a vylepšit Vaše dokumenty a tím Vám dodat více důvěry ve Vaši práci. Zajistí, že Vaše písemnost dosáhne díky jasně psanému efektivnímu sdělení přesně toho, co zamýšlíte.

Písemnosti, které vytvoříte jako studenti zatímco pracujete na získání titulu v oblasti sociálních věd na univerzitě, kde výuka probíhá v anglickém jazyce, musí obsahovat vhodný obsah dle povahy předmětu a konkrétního zadání. Text musí být zároveň propracovaný, odrážet intenzivní pozorovnání a pronikavou myšlenku. Aby bylo dosaženo takového vysokého standardu písemnosti, jazyk musí být užit přesně a efektivně, formátování musí být konzistentní a musí být doplněna také potřebná dokumentace. Promyšlené psaní, které je pečlivě připravené obdrží vysoké hodnocení spíše než písemnost, která obsahuje spoustu chyb a nesrovnalostí. Proto je velice důležitá pečlivá korektura a editace každé písemnosti odesílané k hodncení. Písemnosti na univerzitách musí být velmi často napsány v extrémně krátkém čase, což ponechává velmi málo času na korekturu a editaci textu, pokud vůbec. Naštěstí, součástí týmu společnosti Proof-Reading-Service.com jsou vysoce kvalifikovaní editoři a korektoři v oblasti sociálních věd, kteří prošli nezbytnými tréninky a mají odborné znalosti k tomu, aby provedlu korekturu a editaci Vaší písemnosti. Díky tomu se značně zvýší Vaše šance na získání dobrých známek či titulu, po kterém toužíte.

Písemnosti, které sepisujete později ve své kariéře, jsou stejně, či dokonce více důležité. Publikace článku v respektovaných odborných časopisech může vést k vysokému počtu citování Vaší práce, úspešnému pracovnímu zařazení, povýšení, financování výzkumu a dalším odměnám. Jak se zdá, konkurence v oblasti publikace odborných článků se zvyšuje každým dnem. Je tedy podstatné, aby písemnost, kterou odesíláte k publikaci, byla ve všech ohledech excelentní. Aby bylo dosaženo pozitivní reakce od nakladatelů, písemnosti odeslané k publikaci musí sledovat s přesností a konzistencí směrnice časopisu co se týče formátování, stylu či tvorby citací. Zároveň musí být napsány jazykem, který je jasný a správný, jedině tak bude obsah sdělen efektivně. Služba profesionální korektora, který se specializuje ve vaší akademické oblasti je neocenitelnou pro zajištění, že formátování a reference jsou správné a konsistentní a Vaše psaná angličtina je bez gramatických, pravopisných či interpunkčních chyb a překlepů.
Krásně upravený dokument jistě zaujme nakladatele ve všech ohledech. Taková písemnost jistě bude brána vážněji než dokument, který je nevhodněvrozložený a špatně napsaný. Pokud připravujete písemnost pro konrétní časopis, ujistěte se, že zahrnete instrukce pro autory či odkaz na internetové stránky, když nám udete odesílat svůj dokument. Tímto způsobem bude zaručeno, že korektor bude schopen zajistit, že Vaše písemnost splňuje nezbytné požadavky s přesností.

Spousta našich klientů jsou profesoři a vědci, kteří nejsou rodilí mluvčí anglického jazyka, nicméně chtějí či musejí publikovat své písemnosti v anglickém jazyce. Mnoho dalších jsou doktorští studenti studující na univerzitách, kde výuka probíhá v angličtině, a tito se často pokoušejí psát dlouhé a komplikované odborné texty v anglickém jazyce poprvé v životě. Takoví autoři mohou považovat efektivní a důkladnou korekturu textu na téměř nemožnou, ale naši korektoři mohou pomoci takovým autorům sdělit to, co potřebují, jasně a s takovou přesností, jako by angličtina byla jejich rodným jazykem.

Korektura a editace dokumentů, kterou nabízíme, je extrémně užitečná také pro rodilé mluvčí angličtiny, kteří by rádi využili profesionálně trénovaného páru očí a tím zajistili, že dokument neobsahuje žádné chyby, text je konsistentní a celkově doveden k dokonalosti. Pokud nám zašlete svoji písemnost, můžete si být jisti, že vysoce vzdělaný rodilý mluvčí anglického jazyka, který je obeznámen s akademickou oblastí Vašeho dokumentu, provede korekturu textu s velikou pečlivostí a upraví Váš dokument k dokonalosti.