Proof-Reading-Service.com nabízí profesionální služby editace a korektury pro výzkumné pracovníky, vědce a praktikující odborníky v oblastí lékařských věd. Zjistěte více o tom, jak odeslat Váš lékařský dokument k editaci a korektuře naší společností.

Psaní písemností v mnoha oblastech lékařských věd může zasáhnout velmi široké publikum, od vysoce vzdělaných specialistů po neodbornou veřejnost. Když připravujete dokument k publikaci v odborném lékařském časopise, můžete očekávat, že Váš článek bude číst velmi vzdělaná skupina čtenářů, kteří tento časopis odebírají. Velká většina těchto čtenářů má také značné znalosti v oblasti specializace časopisu.
Mnohem menší množství čtenářů bude ve skutečnosti specializováno v konkrétní oblasti Vašeho výzkumu, nicméně odborníci vybraní k hodnocení Vašeho článku budou jistě velmi dobře informovaní v dané oblasti. Někteří čtenáři budou zapojeni v pokročilém výzkumu, ostatní budou studovat či učit na univerzitách a jiní budou praktikujícími odborníky ve zdravotních vědách. Nakonec můžete získat čtenáře, kteří nemají žádnou specializaci v lékařských vědách – například pacienti, kteří se potýkají s nemocí či podmínkami, na které se Váš výzkum a písemnost specializuje. Toto publikum je extrémně náročné potěšiti jakýmkoli příspěvkem, nicméně tým editorů a korektorů lékařských dokumentů společnosti Proof-Reading-Service.com Vám pomůže uspět.

Když píšete pro takový množství čtenářů, Váš jazyk a obsah textu musí být dostatečně podrobný a propracovaný, aby zaujal experty v oblasti, ale zároveň jednoduchý a k věci, aby efektivně informoval i čtenáře s malou znalostí v oblasti. V praxi to jednoduše znamená zvětšování problému všech autorů vědeckých dokumentů. Vždy tu budou části textu, ve kterých bude jeden čtenář vyžadovat více informací zatímco jiný čtenář bude považovat Vaše vyjadřování za příliš detailní. Nalezení rovnováhy mezi požadavky směrnice a limity na délku textu, které musíte splnit, je základem, dostatečně jasný text bude naprostou nezbytností k úspěchu. Pokud budou v textu zahrnuty efektivní tabulky a obrázky namísto dlouhosáhlého vysvětlování, může být obrovské množství dat prezentováno velice přístupným způsobem. Dokonce i ta nejbizarnější terminologie užívaná odborníky může být pochopena neodbornými čtenáři, pokud je pečlivě definována či vysvětlena již při první zmínce v dokumentu. Korektoři a editoři lékařských dokumentů ve společnosti Proof-Reading-Service.com jsou vysoce vzdělaní specialisté v širokém rozsahu předmětů a disciplín. Jsou také experty na anglický jazyk, trénovaní na zpozorování každého detailu. Proto jsou vysoce kvalifikovaní Vám pomoci se rozhodnout, kdy je prezentace a diskuze metod a dat, ať již v textu, tabulkách či obrázcích, a užití odborné terminologie a zkratek, tak běžné v lékařských dokumentech, efektivní a kdy ne.

Jasný a správný jazyk je nezbytný pro přesné a řádné sdělení myšlenky. Tým editorů a korektorů lékařských dokumentů ve společnosti Proof-Reading-Service.com Vám pomůže s tímto aspektem Vaší práce stejně jako s pečlivou kontrolou a opravou gramatiky, pravopisu, syntaxu a interpunkce ve Vašem dokumentu. Naši editoři a korektoři lékařských dokumentů jsou také obeznámeni s odbornými standardy a zvyklostmi spojenými s psaním vědeckých dokumentů a jsou tedy schopni zajistit, že formátování, úprava a citace jsou použity vhodně. Zašlete nám spolu spolu s Vaším dokumentem jakékoli informace o požadovaných směrnicích či instrukcích pro autory, dle kterých postupujete, stejně tak jako Vaše poznámky o určitých aspektech či částech dokumentu, které Vás trápí. Tyto informace pomohou našemu korektorovi soustředit svoji pozornost požadovaným směrem a tím dosáhnout nejlepších výsledků.

Vědci či praktikující odborníci, kteří nejsou rodilí mluvčí anglického jazyka, nicméně chtějí či musejí publikovat své písemnosti v anglickém jazyce, tvoří velkou část naší klientely. Naši korektoři lékařských dokumentů mohou pomoci takovým autorům sdělit to, co potřebují, jasně a s takovou přesností, jako by angličtina byla jejich rodným jazykem. Korektura a editace dokumentů, kterou nabízíme, je extrémně užitečná také pro rodilé mluvčí angličtiny, kteří by rádi využili profesionálně trénovaného páru očí a tím zajistili, že dokument neobsahuje žádné chyby, text je konsistentní a celkově doveden k dokonalosti. Zašlete nám Vaši písemnost a objevte, jakou pozitivní změnu může profesionální korektor přinést.