Proof-Reading-Service.com nabízí profesionální korekturu a editaci akademických novinových článků a článků pro časopisy pro profesory, výzkumné pracovníky a studenty napříč všemi akademickými oblastmi. Zjistěte více o tom, jak zaslat Váš článek k editaci a korektuře.

Zaslání Vašeho článku naší společnosti předtím, než jej budete odesílat příslušnému nakladateli k publikaci, zvýší šance vážného posouzení textu šéfredaktory a oponentními kritiky a tím také šance na přijetí textu k publikaci. Na druhé straně, pokud jste svůj článek již odeslali a tento byl zamítnut nakladatelem z důvodu chyb ve formátování či jazyce, nebo nakladatel žádá přepracovat text a obsah dokumentu předtím, než může být článek zvážen či přijat k publikaci, volba korektury textu naší společností nabízí skvělé řešení. Pokud nám zašlete Váš dokument, nezapomeňte připojit také internetový odkaz na směrnice a požadavky časopisu na publikaci dokumentu. Jedině tak můžeme zajistit, že text po korektuře bude splňovat všechny požadavky Vámi zvoleného časopisu. Jakákoli užitečná kritika, kterou jste již od nakladatele obdrželi, může být zaslána spolu s Vaším článkem, stejně tak jako Vaše poznámky o určitých aspektech či částech Vašeho článku, které Vás trápí. Korektura a editace článku naší společností Vám dodá více důvěry v dokument, který odesíláte k publikaci.

Mnoho našich klientů jsou akademici či vědci, kteří nejsou rodilí mluvčí anglického jazyka, nicméně chtějí či musejí publikovat své akademické či vědecké výzkumy v anglickém jazyce. Naši korektoři novinových článků a článků do časopisů mohou pomoci takovým autorům sdělit to, co potřebují, jasně a s takovou přesností, jako by angličtina byla jejich rodným jazykem. Korektura a editace akademických a vědeckých dokumentů, kterou nabízíme, je extrémně užitečná také pro rodilé mluvčí angličtiny, kteří by rádi využili profesionálně trénovaného páru očí. Tímto zajistí, že článek, který se chystají odeslat k publikaci, neobsahuje žádné chyby, text je konzistentní a celkově doveden k dokonalosti.

Pečlivá korektura a editace textu je naprosto zásadní při přípravě odborného článku pro publikaci ve vybraném časopise. Každý autor musí samozřejmě sám zkontrolovat a opravit svůj článek. Stejně tak je výborným nápadem nechat své kolegy či mentory přečíst Váš článek a nabídnout konstruktivní kritiku. Nicméně náhrada za práci profesionálního korektora, který se specializuje v akademickém a vědeckém psaní, neexistuje. Pokud zašlete svůj odborný článek ke korektuře či editaci naší společnosti, můžeme Vás ujistit, že vysoce vzdělaný rodilý mluvčí anglického jazyka, který je obeznámen s akademickým oborem Vašeho článku, provede korekturu dokumentu s maximálním důrazem na detail, opravu gramatických, interpunkčních či pravopisných chyb a zajistí, že text splňuje požadavky nakladatele na strukturu, formátování či citace.

Ačkoli články zamýšlené k publikaci ve vědeckém či akademickém časopise bývají relativně krátké, leží za nimi množství výzkumu a analýz. Každý, kdo napsal úspěšný odborný dokument ví, že psaní samo o sobě zabere poměrně dost času a úsilí, stejně tak organizování materiálů do efektivní struktury a vytváření tabulek, vzorců a příloh k osvětlení a vylepšení obsahu. Citace musí být přesné a článek musí mít správně a důkladně provedenou bibliografii. Stejně tak musí mít titul, abstrakt a klíčová slova, která perfektně prezentují článek a umožňují potencionálním čtenářům článek nalézt a účinně využít.

Dále jsou tu požadavky na spoustu dalších elementů. Akademické a vědecké časopisy běžně mívají velice detailní a exaktní instrukce pro autory a směrnice pro odeslání článku. Dle těchto pokynů musí být postupováno s přesností, i pokud jsou příliš komplikované či těžké k pochopení. Je třeba myslet na to, že většina nakladatelů časopisů obdrží větší množství článků, než kolik jsou schopni v časopise publikovat. Protože právě formátování a styl požadovaný časopisem jsou aspektem viditelným na první pohled, práce autorů, kteří nesplňují tyto požadavky mohou být odmítnuty pouhým pohledem na text, aniž by někdo četl či opravdu zvážil obsah samotného článku (a rozsáhlý výzkum, který za ním stál). Nicméně, publikace ve vážených odborných časopisech je důležitým prostředkem sdělení výsledků Vašeho výzkumu odborné veřejnosti a důležitým aspektem úspěšné vědecké či akademické kariéry.

Zatímco plánujete a připravujete svůj článek, může pro Vás být prospěšné podívat se na « Guide to Academic and Scientific Publication: How To Get Your Writing Published in Scholarly Journals ». Tento průvodce se zaměřuje na platné odborné směrnice a požadavky akademických a vědeckých dokumentů a je přístupný jako e-book zdarma zde.