Proof-Reading-Services.com nabízí profesionální služby editace a korekce diplomových prací pro studenty napříč všemi akademickými oblastmi. Zjistěte více o tom, jak zaslat Vaši bakalářskou či magisterskou diplomovou práci naší společnost ke korektuře a editaci

Dizertační práce
Roky výzkumu, psaní a výuky jsou investovány do disertačních či diplomových prací, jejichž sepsání je vyžadováno k získání doktorského titulu. Student riskuje neúspěch, pokud nedodržuje směrnice univerzity či pokud práce obsahuje gramatické, interpunkční či pravopisné chyby. Naši profesionální korektoři Vám pomohou eliminovat toto riziko kontrolou Vašeho dokumentu a formátování, opravou chyb a navržením zlepšení. Naše nabídka korektury a editace dizertačních prací Vám dodá více důvěry v práci, kterou odevzdáváte.

Magisterská diplomová práce
Napsání magisterské diplomové práce vyžaduje značné množství času, tvrdé práce a výuky, nicméně i práce obsahující výborný výzkum může vést k neúspěchu pokud student nepostupuje dle směrnic univerzity na úpravu magisterských diplomových prací, či práce obsahuje příliš mnoho gramatických, pravopisných a interpunkčních chyb. Zjistěte více o naší nabídce korektury a editace magisterských diplomových prací a vyhněte se výše uvedených problémům a případných následkům.

Bakalářské diplomové práce
Studenti, kteří píší bakalářské diplomové práce musí čelit nejrůznějším výzvám spojeným s psaním práce založené na výzkumu. Korektura a editace může být obzvlášť zdlouhavá, ale student riskuje neúspěch, pokud nepostupuje dle směrnic univerzity na na úpravu bakalářských diplomových prací, či práce obsahuje příliš mnoho gramatických, pravopisných a interpunkčních chyb. Využijte služby korektury a editace bakalářských doplomových prací a nechejte našeho korektora vylepšit Vaši práci předtím, než ji odevzdáte k obhajobě.

Je vždy moudré zaslat svoji bakalářskou či magisterskou diplomovou práci ke korektuře a editaci předtím, než ji odešlete k obhajobě. Tento přístup zvýší Vaše sebevědomí a stejně tak Vaše šance na úspěch. Nicméně, jistě není pozdě využít služeb korektora či editora po samotném hodnocení. Pokud jste obdrželi informaci, že chyby a nesrovnalosti musí být ve Vaší práci opraveny předtím, než bude možné Vám udělit titul, editace Vaší diplomové práce je nezbytností. Doporučujeme Vám zaslat Vaši diplomovou práci společnosti Proof-Reading-Services.com, abychom Vám mohli pomoci vyřešit zmíněné problémy a dosáhnout titulu, do kterého jste již tak investovali tolik peněz a času. I kdybyste uspěli ve zkoušce bez jakýchkoli podmínek, možná byste rádi využili našich služeb editace a korektury textu k tomu, abyste zajistili perfektní výsledek před finálním odesláním Vaší práce. Vaše diplomová práce je nejen korunním úspěchem Vašeho titulu, ale také krokem kupředu ve Vaší akademické a vědecké kariéře. Jako dokument, který se objeví na Vašem životopise, když se ucházíte o pracovní pozici či doktorandské programy, excelentní provedení Vaší práce Vám poslouží i v budoucnu. Naše služba korektury a editace diplomových prací Vám dodá více důvěry v práci, kterou odevzdáváte.

Najmutí profesionálního editora či korektora akademických a vědeckých diplomových prací je proto skvělým nápadem. Členové týmu editorů a korektorů diplomových prací ve společnosti Proof-Reading-Services.com získali své magisterské a doktorské tituly v široké škále disciplín a oblastí a někteří z nich se specializují přímo na editaci a korekturu diplomových prací. Nejen že jsou rodilými mluvčími anglického jazyka, korektura a editace dokumentů je jejich koníčkem a zároveň za sebou mají trénink vyžadující důraz na každý detail a mnohé další zkušenosti v oblasti vzdělávání. Korektor či editor diplomových prací nabízí odborné schopnosti a preciznost potřebnou k tomu upravit Vaši diplomovou práci k dokonalosti. Neváhejte se na nás obrátit ať již bojujete s tím vyjádřit komplexní nápady efektivně v angličtině či se naopak cítíte v angličtině jistě, ale prostě byste rádi, aby Váš text pročetl další pár kvalifikovaných očí a neunikly Vám žádné chyby.

Ačkoli na některých univerzitách můžete získat titul pouze na základě usilovné celoroční práce, diplomová práce je požadavkem nebo možností v mnoha studijních programech. Diplomová práce je obyčejně nejdelším formálním akademickým či vědeckým dokumentem, o který se student doposud pokusil. Práce směřuje k vytvoření argumentace, která je více propracovaná než ta pro semestrální práce. Kandidát musí být navíc schopen provést nějaký základní výzkum a zatímco to není striktně vyžadováno pro většinu bakalářských a magisterských diplomových prací, může přinést také nový přínos obecné znalosti.

Není pochyb o tom, že obsah a struktura diplomové práce je podstatnou výzvou, nicméně je to jen jedna z mnoha starostí studenta píšícího diplomovou práci. Jako pokročilý druh písemnosti, diplomová práce psaná v angličtině musí vysokého standardu dosáhnout nejen co se týče vyjadřování, stylu psaní a formátování. Pozornost musí být věnována také gramatice, interpunkci a pravopisným chybám, aby bylo zajištěno, že informace a nápady jsou sděleny jasně a precizně. Styl psaní a formátování může být určen Vaší univerzitou, fakultou či vedoucím práce, často skrze podrobné instrukce, citační normy a vzory. Pokud je takový návod poskytnut, musí se dle něj postupovat přesně. Nicméně i pokud není žádný takový návod poskytnut, pořadí a konsistence v nadpisech, formát číslování, citace a další prvky musí být aplikovány v rámci celé diplomové práce konsistentně.

Pár studentů bude ochotno a schopno provést korekturu a editaci textu potřebnou k dovedení tolika detailů vyžadujících pozornost v diplomové práci k dokonalosti, ale spousta dalších bude postrádat, ať již schopnost či chuť (nebo dokonce obojí) pro takovou práci a kandidáti, kteří nejsou rodilými mluvčími anglického jazyka, mohou tyto úpravy považovat za obzvláště obtížné. Faktem je, že množství gramatických, interpunkčních, pravopisných chyb a chyb ve formátování může nejen zmást čtenáře a vypadat neprofesionálně, ale také vést k selhání při hodnocení Vaší práce či podmínění udělení titulu pouze pokud tyto chyby budou opraveny. To se může stát i pokud obsah diplomové práce bude jinak naprosto perfektní. Vytvoření dokumentu, který dosahuje požadovaného odborného standardu, je vlastně jedním z důvodů, proč se bakalářské a magisterské diplomové práce píší.